תקנון האתר.

בהזמנתך אתה מצהיר כי אתה מבוגר חוקי במדינתך!

-"ריג'השיפ" אינו מעודד בשום אופן שימוש בסמים משום סוג.

-"
ריג'השיפ " אינו לוקח אחריות על שימוש לקוי או בלתי חוקי במוצר שנרכש באמצעות האתר.

-"
ריג'השיפ " לא יכול להיות אחראי על מעשיו של גולשי האתר. על ידי רכישת מוצרים אלה, אתה נותן את הסכמתך לכל האמור בויתור זה.

גולש נכבד – זהו תקנון כללי של חנות ממכר באינטרנט.

ברוכים הגולשים לאתר המכירות " ריג'השיפ ". באתר מופעלת זירת המכירות המציעה ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים במחירים אטרקטיביים.

 1. כללי

1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן  רכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

 1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 1.3 משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה בזירת המכירות.
 1.4 רשאי להשתתף במכירות כלתושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים.

 1.5 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

2.   הזמנת מוצרים ו/או שירותים

2.1  באתר מוצעים למכירה בזירת המכירות מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: "מוצרים") מאת מיטב היצרנים בארץ ובעולם. המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירות.

 2.2 כדי שהספק יוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך") חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של הספק. למרות שהספקיםעושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו. אם המוצרים חסרים,תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה זה, שומרים לעצמם הספקים את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת הצעהלרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתם, יעודכנו פרטיהזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך והספק ימנע מחיוב כרטיס האשראישלך.

2.3 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/אובמקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגישההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

3. תהליך ההזמנה

3.1  לאחר שהזמנתךך התקבלה , תקבל אישור על כך באתר וכן העתק הזמנה יישלח לדוא"ל שרשמת. אישור זה אינומחייב את הספק לספק את המוצרים שהצעותיך זכו בהם, והוא רק מעיד שפרטיההצעות הזוכות נקלטו במערכת.

3.2   רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיסהאשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתךכברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקתהמוצרים שזכית.

4. הזמנה משובשת

4.1  כדי שהספקים יוכלו לספק לך את המוצרים שרכשת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי החברה. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו באמצעות הדואר האלקטרוני admin@reagesheep.com

 4.2 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול ו30% משווי ההזמנה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

4.3 יש למלא את הפרטים בעברית. אם מסיבה זו, או אחרת בעת ביצוע ההזמנה הפרטים מולאו בשפה אחרת, הכתובת תתורגם לעברית לפי ראות ראות עינייו של האתר. הלקוח מסכים בזאת שלא יבוא בטענות, או תלונות עקב אי קבלת המוצר, או החזרת המוצר לספק (כולל חיוב דמי הטיפול והמשלוח ו30% משווי ההזמנה כמפורט בסעיף 4.2) עקב טעות אשר עלולה להגרם בתרגום.

5. אמצעי התשלום

5.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראיתקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. בנוסף, ישנה אפשרות לתשלום דרך אפליקציית ביט, או העברה בנקאית.

5.2  הספק ימתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור יעבד הספק את הזמנתך וישלח אליך את המוצרים.

6. פרטיות

 6.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה  לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

6.2 החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע .
אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל
.

6.3  החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושיםבאופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישהו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

7. עוגיות (cookies)

 7.1 עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים על ידי שרת האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים פעם נוספת.

8. אספקת המוצרים

8.1  אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

8.2 ריג'השים מתחייבת להוציא את ההזמנה למשלוח תוך 5 ימי עסקים, תוך כדי מאמץ לנסות להוציא את המשלוח מוקדם יותר.

8.3 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר רשום לכתובת שמסרת במהלך תהליךרישום הצעתך בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

8.4  הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), במקומות כמו יהודה שומרון ובשטחים ההספקה תיהיה עד 30 ימי עבודה. אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה,ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

8.5 המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים, בוקסיט, או באמצעות דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל, או בוקסיט יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל, או בוקסיט ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל\בוקסיט. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

8.6   אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצויינו לעיל, יהיו הספקים הפוסקים הבלעדיים.

8.7  במקרה שלהובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלהשלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועהאו הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצעה הזמנה בפועל.
ההובלה תתבצע בשעות בין 7:00 לבין שעה 20:00 או לפי אפשרות המוביל.

. 8.8 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, עלות זמן עבודה, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
 8.9 יתכנו עכובים של המשלוח שניגרמו ע"י צד שלישי (חברות שליחויות למינהם) שלא תלויים בספק .

8.10 במשלוח ללא מספר מעקב, אין באפשרות הספק לעקוב אחר החבילה ולדעת האם התקבלה, או לא. לכן, במשלוחים ללא מספר מעקב, אתה מאשר בהזמנתך שלא תבוא בתלונות עקב אי קבלת המוצר.

9.  מחירים ותשלומים

9.1 "ריגהשיפ" שהינו מותג של "וורל תעשיות" הינו עוסק פטור ולכן לא יגבה מע"מ על המוצרים.

10. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

10.1 אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירות בתוך 14 (ארבעה עשר) ימיםמיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ושלא נעשה בהם כל שימוש!! לאחר בירור פנייתך לביטול הצעתך אצל הספק, עלייך להחזיר את המוצר למחסני הספק, או לחילופין, לבקש מהספק שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לספק (במקרה שהחזרת המוצר תבוצע על ידי שליח הספק, תחויב בדמי החזרה). לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם פחות 30 אחוז (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי הוצאות הספק כדין. במידה ומדובר במוצרים פסידים (כגון הריג'נטים שיש לשמור אותם בתנאי קירור), לא ינתן החזר.

10. 1במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

10.2 כל עוד, לא קיבלת את המוצר, ביטול הזכייה ייעשה בכתב , בפקס ובליווי הודעה טלפונית
לאחר קבלת המוצר, ביטול הקניה ייעשה אך ורק בהודעה
 בכתב בליווי הודעה טלפונית למשרדי הספק כמופיע בחשבונית ו/או תעודת המשלוח, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

10.3 ביטול הזמנה שנמצאת בהליכים מתקדמים( כגון יום לפני האספקה),מסיבות כל שהם יחויבו בדמי ביטול של 30% או 100 שקל הנמוך מבניהם.

10.4 ביטול הזמנה לאחר שליחת ההזמנה, לא ניתן לביטול, אך ניתן להחזר בהתאם לתנאים בסעיף 10.1, למעט מוצרים פסידים כגון הבדיקות.

10.5 במקרה של תשלום שלא באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע באמצעות העברה בנקאית. במקרה זה, תחויב בעמלה של 30 ש"ח עבור ביצוע ההעברה.

10.6 במקרה והחבילה הגיע ליעד, אך לא נאספה ע"י המזמין, על המזמין לשלם דמי משלוח מחדש. במידה והמזמין לא יהיה מוכן לשלם דמי משלוח ויעדיף החזר כספי, ההחזר הכספי יוחזר פחות דמי המשלוח הקבועים באתר וכמו כן, 30 אחוז פחות על המוצרים הפסידים שבהזמנה.

11. אחריות

 11.1 החברה  ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכלהנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/אוהשירותים חלה על הספקים.

לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפישיסופקו בפועל. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד ריג'השיפ  לגבי אופייםשל המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

 11.2 האחריות הבלעדית למוצרים,  לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודתהאחריות שמצורפת אליהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

11.3  בשום נסיבות לא תחול על החברה  ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזקישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזקאחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקיןבגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולתלהשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, אובכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירתהמכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבססעל הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

 11.4 השירות בזירת המכירות ניתןלשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו אוהתאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

11.5  החברה  מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את זירת המכירות ואת רמת השירות בה, אךאינה מתחייבת שהשירות בזירת המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית , נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה אובקווי התקשורת לאתר – אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

11.6 כל מידע ו/או ייעוץ בנוגע למוצרים ו/או השירותים השונים של החברה, בין אם נעשים באתר, או בדרך פרטית דרך אחד מהאמצעים ליצירת קשר מבוססים על מחקר אישי בלבד ואין לראות בו כמחייב, או המלצה כלשהי מצד החברה. על אחריות הלקוח בלבד מוטלת האחריות לבצע מחקר בעצמו. בהזמנה מהאתר, הלקוח מסיר מבעלי האתר כל אחריות לכל טעות במידע שיכלה להעשות בתהליך ההזמנה.

12.  דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוטהייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט בטבריה בלבד.

13. שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החברה, 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני admin@reagesheep.com , או באמצעות הטלגרם @reagesheepp, או באמצעות הצ'אט באתר.